Open news feed Close news feed
A A
Video Politics

Մեդիակայսրություն էր ստեղծվել, որը ղեկարվարվում էր երկրի թիվ փեսայի կողմից. Հովհաննես Մովսիսյան (video)

www.a1plus.am