Open news feed Close news feed
A A
Video Interview Politics

Եթե մարդկանց բերեն հանրահավաքի, դա լինելու է տարբեր մեթոդներով, չի լինելու ինքնաբուխ․ Սոս Ավետիսյան (video)

www.a1plus.am