Open news feed Close news feed
A A
Video Interview

Դատավորը պետք է լավ փաստաբանից քիչ չվարձատրվի՝ ամսեկան 1 մլն դրամից ավելի․ Արսեն Թավադյան (video)

www.a1plus.am