Open news feed Close news feed
A A
Video

Ձեր շնորհիվ մեր կառավարությունը կարողանում է դիմակայել այս ճգնաժամին. Էդուարդ Աղաջանյան (video)

www.a1plus.am