Open news feed Close news feed
A A
Video Interview Politics

Եթե Քոչարյանը դրսում է, եթե նրա որոշ գույքի վրայից կալանքը հանում են, շատ տխուր է․ Արամ Մանուկյան (video)

www.a1plus.am