Open news feed Close news feed
A A
Video Politics

Արդյո՞ք քննիչ հանձնաժողովը քննելու է ընդդիմության վնասակար ազդեցությունը վարակի հաղթահարման գործում (video)

www.a1plus.am