Open news feed Close news feed
A A
Video

Նունե Սարգսյանը հեռավար զրուցել է Հալեպի «Քարէն Եփփէ» վարժարանի աշակերտների և ուսուցչական կազմի հետ (video)

www.a1plus.am