Open news feed Close news feed
A A
Video Interview Politics

Պնդում եմ, վարչապետը պետք է շատ ավելի քաղաքակիրթ լեզվով խոսի․Աշոտ Մելիքյան (video)

www.a1plus.am