Open news feed Close news feed
A A
Video

Կրկնակի անգամ շատ պատասխան պիտի տանք, որ իրենց տեղն իմանան ու ռազմական արկածախնդրության չգնան (video)

www.a1plus.am