Open news feed Close news feed
A A
Video

Ո՞ւր եք օրիորդաց գիմնազիայի բարեպաշտ ոգով կանայք, երբ ձեր երեխաներին ռազմագերու պես են կանգնեցնում (video)

www.a1plus.am