Open news feed Close news feed
A A
Video

Ադրբեջանը փորձում է ետ վերձնել իր 2 մարդասպաններին, ովքեր իրենց պատիժն են կրում Արցախում (video)

www.a1plus.am