Open news feed Close news feed
A A
Video Politics

Տոնոյան. Ապրիլյանից հետո եղել են տարածքային կորուստներ, բայց ռազմաքաղաքական փոփոխություն չի կատարվել (video)

www.a1plus.am