Open news feed Close news feed
A A
Video

Մասնավորեցումը և օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանի Հանրապետությունում 1997-2020 թվականներին (video)

www.a1plus.am