Open news feed Close news feed
A A
Video

Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակած տեսանյութը՝ Գեղարքունիքում ընթացող շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ (video)

www.a1plus.am