Open news feed Close news feed
A A
Video Politics

Ես թաղապետերի տեղը կպատասխանեմ, վարչության պետերի տեղն էլ կպատասխանեմ, բա ինչ անենք․Մարության (video)

www.a1plus.am