Open news feed Close news feed
A A
Video

Հուլիսյան դեպքերը ցույց տվեցին, որ Հայաստանի հետ պետք չէ խոսել ուժի և սպառնալիքի լեզվով. Փաշինյան (video)

www.a1plus.am