Open news feed Close news feed
A A
Video Politics

Փաշինյանի ամփոփիչ խոսքը Աժ-ում ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումների ժամանակ (video)

www.a1plus.am