Open news feed Close news feed
A A
Video

Գյուղական բնակավայրերում ապրող մինչև 2 տարեկան երեխա ունեցող ընտանիքը կստանա երեխայի խնամքի նպաստ (video)