Open news feed Close news feed
A A
Video

Կտամ դասախոսների անուններն, ովքեր այս ամիսներին միայն Նիկոլի մասին լեգենդներ են պատմել ուսանողնեին (video)