Open news feed Close news feed
A A
Video Interview Politics

Կենտրոնում 1 քմ հողի կադաստրային արժեքն ընդամենը 2585 դրամ է, կդառնա 330․000 դրամ․ Սուրեն Թովմասյան (video)

www.a1plus.am