Open news feed Close news feed
A A
Video

Հղի և կրծքով կերակրող կանայք COVID-19 համավարակի պայմաններում (video)

Հղի և կրծքով կերակրող կանայք կարող են առավել անհանգստացած լինել իրենց երեխաների առողջությամբ և անվտանգությամբ COVID-19 համավարակի պայմաններում։ Մի քանի կարևոր հարցերի պատասխաններ