Open news feed Close news feed
aUCJdAF0ZUWuFMEq
A A
Video Politics

Հայաստանը 19 կետով բարելավել է դիրքերը ՄԱԿ ի «Էլեկտրոնային կառավարման զարգացման ցուցիչի» համաձայն (video)

www.a1plus.am