Open news feed Close news feed
A A
Video

Շատ դեպքերում հանրության մոտ բարձր եկամուտ ունեցողի նկատմամբ որոշակի վերապահում կա․ Դավիթ Անանյան (video)

www.a1plus.am