Open news feed Close news feed
A A
Video

Այդ ընկերությունը իմ համար թանկ է եղել ինչպես երեխա. Հայկ Եսայանը՝ Յուքոմի կապի խափանման մասին (video)

www.a1plus.am