Open news feed Close news feed
A A
Video

Նիստից առաջ ախտահանում չի եղել, ինչն անփութություն է և անհարգալից ներկաների համար. Ռ. Քոչարյան (video)

www.a1plus.am