Open news feed Close news feed
A A
Video

Առաջարկվում է փոփոխություն կատարել գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման մասին ՀՀ օրենքում (video)