Open news feed Close news feed
A A
Video

«Եթե այսօր էլ վերադառնամ թույլ չեմ տալու, որ պետության հաշվին մարդիկ գերշահույթ ստանան».Դ Սանասանյան (video)

www.a1plus.am