Open news feed Close news feed
A A
Video Interview Politics

Հոկտեմբերի 27-ից հետո ինչո՞ւ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց, և Ռ․Քոչարյանն ընդունեց նրա հրաժարականը (video)

www.a1plus.am