Open news feed Close news feed
A A
Video Social

Կեղծ դրական պատասխանի հավանականություն ևս կա,կրկնավարակի դեպքերը մասսայական լինել չեն կարող․մասնագետ (video)

www.a1plus.am