Open news feed Close news feed
A A
Video Economy

ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարար Սամվել Ավանեսյանի ասուլիսը․ ՈՒՂԻՂ (video)

ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարար Սամվել Ավանեսյանի ասուլիսը․ ՈՒՂԻՂ