Open news feed Close news feed
A A
Video Politics

Դուք հարկատուների հետ զրուցե՞լ եք, նրանք պատրաստ են աշխատանք չկատարող դատավորին կերակրել․ Պետրոսյան (video)

www.a1plus.am