Open news feed Close news feed
A A
Video Interview Politics

Քոչարյանը թող մայդաններով չվախեցնի, մենք շատ լավ գիտենք, թե ով ինչի է ընդունակ․ Վահագն Խաչատրյան (video)

www.a1plus.am