Open news feed Close news feed
A A
Video

Ծիծեռնակաբերդի հարակից տարածքում անցկացվում է ինքնահոս ոռոգման համակարգ. Սուրեն Պապիկյանի տեսանյութը (video)

www.a1plus.am