Open news feed Close news feed
A A
Video Social

Բոլոր մանկապարտեզներն ախտահանվել, մաքրվել (video)

Մայիսի 20-ից Երևանի մանկապարտեզները վերսկսում են աշխատանքը: Բոլոր մանկապարտեզներն ախտահանվել, մաքրվել և պատրաստ են դիմավորելու փոքրիկներին