Open news feed Close news feed
A A
Video Politics

Թրամփը երբեք չի խոսել Ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին, բայց նրա օրոք ԱՄՆ կոնգրեսը ճանաչել է այն. (video)

www.a1plus.am