Open news feed Close news feed
A A
Video Politics

ՍԴ-ն 2018թ․-ի ապրիլից մինչև այսօր ինչո՞ւ չի կարողանում ընտրել փոխնախագահ․ Վլադիմիր Վարդանյան (video)

www.a1plus.am