Open news feed Close news feed
6DS9bobS3UjrmxWN
A A
Video Social

Քաղաքապետարանը բանավոր թույլտվություն է տվել Հ.Հակոբյան 7 հասցեում ավտոտնակի քանդմանը (video)

www.a1plus.am