Open news feed Close news feed
A A
Video

Դավիթ Տոնոյանը խնդրեց 1 րոպե լռությամբ հարգել այսօր սահմանին զոհված զինծառայողի հիշատակը (video)

www.a1plus.am