Open news feed Close news feed
A A
Video Official

ՀՀ արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանն այցելեց Կահիրեի Սբ. Գևորգ հունական ուղղափառ եկեղեցի (video)

Եգիպտոս պաշտոնական այցի շրջանակներում ՀՀ արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանն այցելեց Կահիրեի Սբ. Գևորգ հունական ուղղափառ եկեղեցի: