Open news feed Close news feed
A A
Video Politics

ֆոն ե՞ք ստեղծում. Ձեր ելույթն ի՞նչ կապ ուներ իմ հետ. ՍԴ դատավորի թեկնածու Վաղարշյանը՝ Բաբաջանյանին (video)

www.a1plus.am