Open news feed Close news feed
A A
Video Official

Նախագահ Սարգսյանը հանդիպել է սննդի վերամշակման ոլորտի մի խումբ ընկերությունների ղեկավարների հետ (video)

www.a1plus.am