Open news feed Close news feed
A A
Video

Շնչառական հիվանդություններ ունեցողները հանրային բաց վայրերում կարող են դիմակ չկրել (video)

www.a1plus.am