Open news feed Close news feed
A A
Video Social

Կորոնավիրուսից ապաքինվող Դավիթ Դավթյան (video)

Այս հիվանդությանը պետք է շատ լուրջ վերաբերվել: Ցանկացած մարդ պետք է մտածի, որ ինքը հիվանդ է և դիմացինին վնաս չպատճառի. կորոնավիրուսից ապաքինվող Դավիթ Դավթյան