Open news feed Close news feed
A A
Video

Եկեք դադարեցնենք այս գործընթացը, Արթուր Դավթյանն էլ թող հրաժարական տա, ուրիշ դատախազ գա (video)