Open news feed Close news feed
A A
Video Politics

Լրագրողը երբեմն կարող է ընդհատել, բայց չի կարող միակողմանի նայել խնդրին․ Սիսակ Գաբրիելյան (video)