Open news feed Close news feed
A A
Video Official

Տերմինալը գողացող անձանց ոստիկանները բռնել են հենց գողության պահին․ նրանք ձերբակալվել են (video)

www.a1plus.am