Open news feed Close news feed
A A
Video

ԼՀԿ ղեկավարի կողմից հնչեցված սեռական բնույթի հայհոյանքը Ձեր կողմից որևէ արձագանքի չարժանացավ (video)