Open news feed Close news feed
A A
Video Official

Անհատական պաշտպանիչ միջոցները հանելու կանոնները (video)

Անհատական պաշտպանիչ միջոցները հանելու և դեն նետելու ճիշտ հերթականությունը:

Տեսադասախոսություն հիվանդանոցի բժշկական անձնակազմի համար, ովքեր զբաղվում են կորոնավիրուսային հիվանդությամբ հաստատված կամ կասկածելի դեպքերի գնահատմամբ և խնամքով: