Open news feed Close news feed
A A
Video

Հայաստանում անելանելի վիճակում հայտնված ՌԴ քաղաքացիները ստիպված են Վրաստանի դեսպանատանը դիմել (video)

մանրամասները կարդալ այստեղ https://a1plus.am/hy/article/362902