Open news feed Close news feed
A A
Video Economy

Բնակչությունը նախապատվություն տալիս է արտարժույթով միջոցներ խնայելուն․ Սեյրան Սարգսյան (video)

www.a1plus.am